OUR MEMBERS

MEMEBERS

PRESIDENT

 • S.Mahesh Rao

VICE PRESIIDENT

 • Srinivasan Shashi Rekha
 • Babu Goud

GENERAL SECRETARY

 • Neerudu Sathyanarayana Babu

JOINT SECRETARY

 • Kamini
 • Naresh

ORGANIZATIONAL SECRETARY

 • Madhusudhan Reddy

TREASURER

 • T.Ramesh

ADVISORY

 • Kishen Singh
 • Arun Kumar
 • Bikshapathy
 • Venkateshwara Babu

EXECUTIVE MEMBERS

 • Suresh
 • CH. Mahender
 • Padma Latha
 • Omana
 • Manavi
 • B.Balamuralidhar
 • Vijaya Lakshmi
 • Y.Naresh Kumar
 • Urmila Rathan Bathula
 • Prabhu Shobha Rani
 • Petar Rajgopal Ramu
 • V.Ramesh
 • Marri Arsha Reddy
 • Uma Maheshwari
 • Swetha